ENCORRECTTEXT

Seçili metni düzeltilmesi için ilgili bilgileri içerir.

typedef struct _encorrecttext {nmhdr nmhdr;     / / bildirim başlığı
    charrange farkı;  / / Geçerli seçimi
    word seltyp;     / / Seçim türü
} ENCORRECTTEXT 

 

Üyeler

seltyp
Yeni seçimin içeriğini belirleyen değer. Seçim boş veya bir veya daha aşağıdaki değerleri ise bu sel_empty üyesidir:
Değer Anlamı
SEL_TEXT Metin
SEL_OBJECT En az bir ole nesnesi
SEL_MULTICHAR Birden fazla karakter metin
SEL_MULTIOBJECT Birden fazla ole nesnesi

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları

Index