EN_CHANGE

Kullanıcı düzenleme denetimine metin değişmiş eylem almıştır en_change bildirim iletisi gönderilir. Ekran sistem güncellemeleri sonra en_update bildirim iletisi, bu bildirim iletisi gönderilir. Düzenleme denetimi üst pencere wm_command ileti yoluyla bu bildirim iletisi alır.

En_change idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / Düzenle tanıtıcısı kontrol hwndEditCtrl (hwnd) lParam; =      / / idare düzenleme kontrolü 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Denetimleri düzenleyin, Denetim iletileri düzenleme, en_update, wm_command

Index