EN_UPDATE

Ne zaman bir düzenleme denetimi hakkında değiştirilmiş metin görüntülemek için en_update bildirim iletisi gönderilir. Bu uyarı iletisi, sonra denetimin metin biçimli, ancak metni görüntüler önce gönderilir. Bu gerekirse düzenleme denetimi penceresini yeniden boyutlandırmak sağlar. Düzenleme denetimi üst pencere wm_command ileti yoluyla bu bildirim iletisi alır.

En_update idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / Düzenle tanıtıcısı kontrol hwndEditCtrl (hwnd) lParam; =      / / idare düzenleme kontrolü 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Denetimleri düzenleyin, Denetim iletileri düzenleme, en_change, wm_command

Index