EN_SELCHANGE

En_selchange bildirim iletisi geçerli seçimi değişti zengin düzenleme denetim üst pencere bildirir. Bir zengin metin düzenleme denetimi, WM_NOTIFY ileti formunda bu bildirim iletisi gönderir.

En_selchange wParam (wparam) (UINT) uID; = 
lParam (lparam) = (far selchange *) lpSelChange 

 

Parametreleri

uID
Zengin düzenleme denetimi tanıtıcısı.
lpSelChange
Bir selchange yapısı için işaretçi.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri yok.

Açıklamalar

En_selchange bildirimleri almak için em_seteventmask ileti gönderilen maske enm_selchange bayrağı belirtin.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin bildirim iletileri düzenleme, selchange, WM_NOTIFY

Index