EN_PROTECTED

En_protected bildirim iletisi, kullanıcının korumalı bir metin aralığı değiştirmek istiyorsunuz bir eylem alıyor zengin düzenleme denetim üst pencere bildirir. Zengin düzenleme denetimi bu bildirim iletisi biçiminde gönderir bir WM_NOTIFY mesajı.

En_protected wParam (wparam) (UINT) uID; = 
lParam (lparam) = (far enprotected *) lpEnProtected 

 

Parametreleri

uID
Zengin düzenleme denetimi tanıtıcısı.
lpEnProtected
İşaretçiyi tetikleyen uyarı iletisi hakkında bilgi içeren bir enprotected yapısını.

Dönüş değerleri

Döner sıfır işlem ya da önlemek için sıfır olmayan bir değere izin ver.

Açıklamalar

Sıfır döndürülür ve msg, wParamve lParam üyeleri enprotected yapısı değişti, özgün iletinin yerine revize ileti denetimi işler.

En_protected bildirimleri almak için em_seteventmask ileti gönderilen maske enm_protected bayrağı belirtin.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin bildirim iletileri düzenleme, enprotected, WM_NOTIFY

Index