ENPROTECTED

enprotected yapısı en_protected bildirim iletisi ile ilişkili bilgileri içerir. Kullanıcının korumalı metni düzenleme girişiminde bulunduğunda bir zengin düzenleme denetimi bu bildirimi gönderir.

typedef struct _enprotected {nmhdr nmhdr; 
  _wpad _wPad1; 
  UINT msg; 
  _wpad _wPad2; 
  wparam wParam; 
  lparam lParam; 
  charrange farkı; 
} ENPROTECTED 

 

Üyeler

nmhdr
Tebliğ başlığı.
msg
İleti bildirimi tetikleyen.
wParam
iletinin wParam parametresi.
lParam
iletisinin lParam parametresinin.
farkı
Geçerli seçimi.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları, en_protected

Index