EN_REQUESTRESIZE

EN_REQUESTRESIZE bildirim iletisi, denetimin içeriğini daha küçük ya da denetimin pencere boyutundan daha zengin düzenleme denetim üst pencere bildirir. Zengin düzenleme denetimi bu bildirim iletisi biçiminde gönderir bir WM_NOTIFY mesajı.

EN_REQUESTRESIZE wParam (wparam) (UINT) uID; = 
lParam (lparam) = (far REQRESIZE *) lpReSize 

 

Parametreleri

uID
Zengin düzenleme denetimi tanıtıcısı.
lpReSize
Bir REQRESIZE yapısı için işaretçi.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri yok.

Açıklamalar

Bu bildirim iletisi aldığında dipsiz bir zengin düzenleme denetimi davranışını desteklemek için ana pencere denetimi yeniden boyutlandırmak gerekir.

EN_REQUESTRESIZE bildirimleri almak için em_seteventmask ileti gönderilen maske ENM_REQUESTRESIZE bayrağı belirtin.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin bildirim iletileri düzenleme, REQRESIZE, WM_NOTIFY

Index