REQRESIZE

REQRESIZE yapısı, zengin düzenleme denetimi istenen boyutunu içerir. Bir zengin metin düzenleme denetimi, üst pencere EN_REQUESTRESIZE bildirim iletisi bir parçası olarak bu yapı gönderir.

typedef struct _reqresize {nmhdr nmhdr; 
    rect rc; 
} REQRESIZE 

 

Üyeler

nmhdr
Tebliğ başlığı.
rc
İstenen yeni boyutu.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları, EN_REQUESTRESIZE

Index