Gemeenschappelijke dialoogvensterberichten

De volgende constanten zijn tekenreeksen die u met de functie RegisterWindowMessage gebruiken kunt om een bericht-id identificeren. Deze id's bericht kunt u berichten verzenden naar of ontvangen van berichten uit algemene dialoogvensters.

COLOROKSTRING
FILEOKSTRING
FINDMSGSTRING
HELPMSGSTRING
LBSELCHSTRING
SETRGBSTRING
SHAREVISTRING

De volgende zijn berichten die kunt u naar het dialoogvenster lettertype.

WM_CHOOSEFONT_GETLOGFONT
WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS
WM_CHOOSEFONT_SETLOGFONT

De volgende zijn berichten die in het dialoogvenster Pagina-instelling worden verzonden naar een toepassing gedefinieerde PagePaintHook haak procedure.

WM_PSD_ENVSTAMPRECT
WM_PSD_FULLPAGERECT
WM_PSD_GREEKTEXTRECT
WM_PSD_MARGINRECT
WM_PSD_MINMARGINRECT
WM_PSD_PAGESETUPDLG
WM_PSD_YAFULLPAGERECT

De volgende zijn berichten die een haak procedure naar een Verkenner-stijl Open of Opslaan als dialoogvenster sturen kan.

CDM_GETFILEPATH
CDM_GETFOLDERIDLIST
CDM_GETFOLDERPATH
CDM_GETSPEC
CDM_HIDECONTROL
CDM_SETCONTROLTEXT
CDM_SETDEFEXT

De volgende zijn meldingen dat een dialoogvenster Verkenner-stijl Open of Opslaan als een haak procedure kunt verzenden.

CDN_FILEOK
CDN_FOLDERCHANGE
CDN_HELP
CDN_INITDONE
CDN_SELCHANGE
CDN_SHAREVIOLATION
CDN_TYPECHANGE

Index