CDM_GETFOLDERIDLIST

Het bericht CDM_GETFOLDERIDLIST haalt het adres van de lijst van het item-id overeenkomt met de map dat een Verkenner-stijl openen of Opslaan als common dialog box momenteel open heeft. Het dialoogvenster moet zijn gemaakt met de vlag OFN_EXPLORER; anders mislukt het bericht.

CDM_GETFOLDERIDLIST wParam = (WPARAM) cbmax; 
lParam = pidl (LPARAM) (LPVOID); 
 
/ / Overeenkomt macro int CommDlg_OpenSave_GetFolderIDList (hdlg, pidl, cbmax) 
 

Parameters

hdlg
Handvat van de gemeenschappelijke dialoogvenster vak venster om het bericht te ontvangen.
pidl
Pointer naar de buffer die de lijst met item-id's ontvangt.
cbmax
Grootte, in bytes, van de buffer pidl.

Retourwaarden

Als het bericht slaagt, is de retourwaarde de grootte, in bytes, van de lijst van object-id. Dit is ofwel het aantal bytes gekopieerd naar de pidl buffer, of de vereiste buffergrootte als de buffer too small is.

Als een fout optreedt, de retourwaarde kleiner is dan nul.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in commdlg.h.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, gemeenschappelijk dialoogvensterberichten, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENBESTANDSNAAM

Index