CDM_GETSPEC

Het bericht CDM_GETSPEC haalt de bestandsnaam (niet met inbegrip van het pad) van het geselecteerde bestand in een Verkenner-stijl Open dialoogvenster of Opslaanals gemeenschappelijk. Het dialoogvenster moet zijn gemaakt met de vlag OFN_EXPLORER; anders mislukt het bericht .

CDM_GETSPEC wParam = (WPARAM) cbmax; 
lParam = (LPARAM) (LPTSTR) psz; 
 
/ / Overeenkomt macro int CommDlg_OpenSave_GetSpec (hdlg, psz, cbmax) 
 

Parameters

hdlg
Handvat van de gemeenschappelijke dialoogvenster vak venster om het bericht te ontvangen.
psz
Adres van de buffer die de bestandsnaam ontvangt.
cbmax
Grootte, in bytes (ANSI-versie) of 16-bits tekens (Unicode versie), van de buffer psz.

Retourwaarden

Als het bericht slaagt, is de retourwaarde de grootte, in bytes of tekens, van de reeks van de bestandsnaam, inclusief het afsluitende NULL-teken. Dit is het aantal bytes of tekens gekopieerd naar de psz buffer, of de vereiste buffergrootte als de buffer too small is.

Als een fout optreedt, de retourwaarde kleiner is dan nul.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in commdlg.h.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, gemeenschappelijk dialoogvensterberichten, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENBESTANDSNAAM

Index