HELPMSGSTRING

Een gemeenschappelijk dialoogvenster verzendt het HELPMSGSTRING geregistreerde bericht naar de venster procedure van haar eigenaar venster wanneer de gebruiker op de knop Help.

Voor dialoogvensters Verkenner-stijl Open en Opslaan als , is dit bericht vervangen door het CDN_HELP -bericht.

MessageID = RegisterWindowMessage(HELPMSGSTRING);
HDLG = (HWND) wParam; 
lpStruct = (LPVOID) lParam 
 

Parameters

hdlg
Handvat van de common dialog box.
lpStruct
Aanwijzer naar de initialisatie structuur voor de common dialog box. Deze structuur kunnen een CHOOSECOLOR, CHOOSEFONT, FINDREPLACE, NAAMOPENBESTAND, PRINTDLG of PAGESETUPDLG structuur.

Retourwaarden

Geen retourwaarde.

Opmerkingen

Moet u de constante HELPMSGSTRING in een aanroep naar de functie RegisterWindowMessage om de id voor de boodschap van het dialoogvenster.

Wanneer u het dialoogvenster maken, gebruiken de hwndOwner lid van de initialisatie structuur om te identificeren het venster HELPMSGSTRING berichten ontvangen.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in commdlg.h.
Unicode:Gedefinieerd als Unicode en ANSI berichten.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, gemeenschappelijk dialoogvensterberichten, CDN_HELP, CHOOSECOLOR, CHOOSEFONT, FINDREPLACE, OPENBESTANDSNAAM, PRINTDLG, PAGESETUPDLG, RegisterWindowMessage

Index