CDM_GETFOLDERPATH

Het bericht CDM_GETFOLDERPATH haalt het pad van de geopende map of directory voor een Verkenner-stijl openen of Opslaan als common dialog box. Het dialoogvenster moet zijn gemaakt met de vlag OFN_EXPLORER; anders mislukt het bericht.

CDM_GETFOLDERPATH wParam = (WPARAM) cbmax; 
lParam = (LPARAM) (LPTSTR) psz; 
 
/ / Overeenkomt macro int CommDlg_OpenSave_GetFolderPath (hdlg, psz, cbmax) 
 

Parameters

hdlg
Handvat van de gemeenschappelijke dialoogvenster vak venster om het bericht te ontvangen.
psz
Pointer naar de buffer die het pad ontvangt.
cbmax
Grootte, in bytes (ANSI-versie) of 16-bits tekens (Unicode versie), van de buffer psz.

Retourwaarden

Als het bericht slaagt, is de retourwaarde de grootte, in bytes of tekens, van de pad tekenreeks, inclusief de afsluitende NULL-teken. Dit is het aantal bytes of tekens gekopieerd naar de psz buffer, of de vereiste buffergrootte als de buffer too small is.

Als een fout optreedt, de retourwaarde kleiner is dan nul.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in commdlg.h.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, gemeenschappelijk dialoogvensterberichten, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENBESTANDSNAAM

Index