Tekst operacji

System automatycznie przetwarza wszystkie operacje zainicjowane przez użytkownika tekstu i powiadamia aplikację po zakończeniu operacji. Następujące tematy dyskusji działania zainicjowane przez użytkownika tekstu i odpowiedzi aplikacji.

Index