Cofanie operacji tekstu

Każdy formant edycyjny utrzymuje Flaga Cofnij, która wskazuje, czy aplikacja może odwrócić kontroli (cofanie) ostatnią czynność na Edycja (Aby cofnąć usunięcie tekstu, na przykład). Formant edycji ustawia flagę Cofnij, aby wskazać, że tej operacji można cofnąć i resetuje go do wskazania, że operacja nie może być cofnięte. Aplikację można określić ustawienie flagi Cofnij wysyłając kontroli wiadomość EM_CANUNDO.

Aplikację można cofnąć ostatnią czynność, wysyłając kontroli komunikat EM_UNDO . Operację można cofnąć, pod warunkiem nie innych operacji kontroli edycji wystąpi jako pierwsze. Użytkownik może usunąć tekst, Zastąp tekst (Cofnij usuwanie) i usuń ponownie tekstu (Cofnij zastąpienia). Wiadomość EM_UNDO odnosi się do obu formantów edycyjnych jednowierszowym i wielowierszowym i zawsze działa na jednowierszowy jest edytowanie formantów.

Aplikację można resetować formant edycyjny Cofnij Flaga wysyłając kontroli wiadomość EM_EMPTYUNDOBUFFER . System automatycznie resetuje flagę Cofnij, gdy formant edycyjny odbiera komunikat EM_SETHANDLE lub WM_SETTEXT . Funkcja SetDlgItemText wysyła komunikat WM_SETTEXT.