Punkty pobierania i znaków

Aplikację można określić znaków, co jest najbliżej punktu określonego w formancie edycji przez wysłanie wiadomości EM_CHARFROMPOS . Komunikat zwraca indeks znaku i linii indeks znaku najbliższego punktu. Podobnie aplikacji można określić współrzędne klienta określonego znaku w formancie edycyjnym, wysyłając wiadomość EM_POSFROMCHAR . Wniosek określa indeks znaku i zwraca komunikat lewego górnego rogu znaku współrzędne x i y.

Index