Zaznaczanie formant edycyjny

Użytkownik może wybrać formant edycyjny, klikając go myszą lub TAB do niego. "Tabulacji" metoda jest częścią interfejsu wstępnie klawiatury, która zapewnia system. Pełny opis tego interfejsu na ten temat można znaleźć w Oknach dialogowych. Gdy użytkownik wybierze formant edycyjny, system zapewnia kontrolę fokusu klawiatury i podświetla jej tekst przy użyciu odwrotnej wideo.