Okna dialogowe

Okno dialogowe jest tymczasowe okna, w którym aplikacja tworzy do pobierania danych wejściowych użytkownika. Aplikacja używa zazwyczaj oknach dialogowych aby monitować użytkownika o dodatkowe informacje dotyczące poleceń. Okno dialogowe zawiera zwykle jeden lub więcej formantów (okien podrzędnych) z którymi użytkownik wprowadzi tekst, wybiera opcje lub poleca działania polecenia.

Index