Ustawienia tabulatorów i marginesy

Aplikację można ustawić tabulatory w formancie wielowierszowy edycja za pomocą wiadomości EM_SETTABSTOPS . (Domyślny dla tabulatora jest osiem znaków). Gdy aplikacja dodaje tekst do formantu edycyjnego, znaki tabulacji w tekście automatycznie wygenerować miejsca do następnej pozycji tabulatora. Wiadomość EM_SETTABSTOPS nie powoduje automatycznej system, aby odświeżyć tekst. Aby to zrobić, aplikacja może wywołać InvalidateRect funkcji. Komunikat EM_SETTABSTOPS dotyczy tylko formantów Edycja wielowierszowa.

Aplikację można ustawić szerokość lewego i prawego marginesu dla formantu edycji za pomocą wiadomości EM_SETMARGINS . Po wysłaniu tego komunikatu, system odrysowania formant edycji, aby odzwierciedlić nowe ustawienia marginesów. Aplikacja może pobrać szerokość lewego lub prawego marginesu, wysyłając wiadomość EM_GETMARGINS . Domyślnie ustawionych marginesów formant edycji za dostatecznie tak szeroka, aby pomieścić największą znaków poziomych zwis (ujemne ABC szerokości) czcionek używanych w formancie edycji.

Index