Obsługa zawijanie wyrazów

Aplikację można użyć funkcji zawijania programu word z wielowierszowych formantów edycyjnych zlokalizować wyraz lub fragment wyrazu, który powinien być zawinięte do następnego wiersza. Przy użyciu funkcji zawijania programu word domyślnie dostarczana przez system, linie always end na spacji między wyrazami. Aplikację można określić własnej funkcji zawijania word udostępnienie funkcji zawijania wyraz EditWordBreakProc i wysyłając formant edycyjny komunikat EM_SETWORDBREAKPROC . Aplikacja może pobrać adresu bieżącą funkcję zawijania programu word przez wysłanie kontroli komunikat EM_GETWORDBREAKPROC.

Aplikacja może nakazać wielowierszowy edycja formantu, aby dodać lub usunąć miękki podział znak wiersza (dwa karetki i wysuwu wiersza) automatycznie na końcu linii zawinięty tekst. Aplikację można włączyć tę funkcję, włączyć lub wyłączyć wysyłając formant edycyjny wiadomość EM_FMTLINES . Ta wiadomość ma zastosowanie tylko dla wielowierszowych formantów edycyjnych i nie wpływa na linii, które kończą się podział wiersza twardy (jeden powrotu karetki i wysuwu wiersza wprowadzonego przez użytkownika).

Index