Ustøttet redigeringsfunksjonaliteten kontroll

Rich-redigeringskontroller støtter de fleste men ikke alle funksjonaliteten til flere linjer redigeringskontroller. Denne delen viser kontrollmeldinger Rediger og vindusstiler som ikke støttes av rikt redigeringskontroller.

Følgende meldinger behandles av redigeringskontroller, men ikke av rik redigeringskontroller.

Ustøttet melding Kommentarer
EM_FMTLINES Støttes ikke.
EM_GETHANDLE Rich-redigeringskontroller lagre ikke tekst som en enkel matrise av tegn.
EM_GETMARGINS Støttes ikke.
EM_GETPASSWORDCHAR ES_PASSWORD-stil støttes ikke.
EM_SETHANDLE Rich-redigeringskontroller lagre ikke tekst som en enkel matrise av tegn.
EM_SETMARGINS Støttes ikke.
EM_SETPASSWORDCHAR ES_PASSWORD-stil støttes ikke.
EM_SETRECTNP Støttes ikke.
EM_SETTABSTOPS EM_SETPARAFORMAT meldingen brukes i stedet.
WM_CTLCOLOR EM_SETBKGNDCOLOR meldingen brukes i stedet.
WM_GETFONT EM_GETCHARFORMAT meldingen brukes i stedet.

De følgende vinduet stilene brukes med redigeringskontroller for flere linjer, men ikke med rik redigeringskontroller:

ES_LOWERCASE ES_PASSWORD
ES_OEMCONVERT ES_UPPERCASE

Index