EM_SETPARAFORMAT

EM_SETPARAFORMAT meldingen angir avsnittsformatering for det gjeldende utvalget i en rich edit-kontrollen.

EM_SETPARAFORMAT wParam = 0;  / / brukt; må være null lParam = (LPARAM) (PARAFORMAT langt *) lpFmt 

 

Parametere

lpFmt
Pekeren til en PARAFORMAT -strukturen som angir den nye attributter for avsnittsformateringen. Bare attributtene som er angitt av dwMask -medlemmet er endret.

RichEdit 2.0 og senere: Denne parameteren kan være en peker til en PARAFORMAT2 struktur, som er en utvidelse av PARAFORMAT -strukturen. Før du sender meldingen EM_SETPARAFORMAT, kan du angi strukturens cbSize medlem for å angi hvilken versjon av strukturen.

Returverdier

Returnerer en ikke-null verdi hvis vellykket, eller null ellers.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, PARAFORMAT, PARAFORMAT2

Index