RichEdit-kontroller

En redigeringskontroll for rikt er et vindu der brukeren kan skrive inn, redigere, formatere, skrive ut og lagre tekst. Teksten kan være tilordnet tegn- og avsnittsformatering, og kan inkludere innebygde COM-objekter. Rich-redigeringskontroller gir et programmeringsgrensesnitt for formatering av tekst. Imidlertid må et program implementere alle brukergrensesnittkomponenter som er nødvendig for å gjøre formatering operasjoner som er tilgjengelig for brukeren.

Rik redigere kontroller støtte nesten alle meldinger og varselmeldinger brukes med redigeringskontroller for flere linjer. Dermed redigeringskontroller programmer at allerede bruk redigeringskontroller kan enkelt endres til å bruke rik. Flere meldinger og varsler kan du aktivere tilgang til funksjonaliteten unik for rik redigeringskontrollene. Informasjon om redigeringskontroller, kan du se Redigeringskontroller.

Index