EM_GETHANDLE

Et program sender en EM_GETHANDLE-melding til å hente et håndtak av minnet som er allokert for en flerlinjet redigeringskontroll tekst.

EM_GETHANDLE wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er et minne håndtak identifisere bufferen som inneholder innholdet i redigeringskontrollen. Hvis det oppstår en feil, for eksempel for å sende meldingen til en én linje redigeringskontroll er returverdien null.

Merknader

I et 16-biters Windows-basert program, håndtaket er et lokalt minne-håndtak, og kan brukes bare av funksjoner som tar et lokalt minne håndtak som en parameter. Programmet kan sende denne meldingen til en flere linjer edit-kontrollen i en dialogboks bare hvis det opprettet i dialogboksen med DS_LOCALEDIT stilsett-flagg. Hvis stilen for DS_LOCALEDIT ikke er satt, returverdien er fortsatt ikke-null, men returverdien gi ikke mening.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 2.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_SETHANDLE

Index