EM_SETPASSWORDCHAR

Et program sender en EM_SETPASSWORDCHAR-melding til å angi eller fjerne passord-tegnet for en enlinjet redigeringskontrollen når brukeren skriver inn tekst. Når det angis et passord-tegn, dette tegnet vises i stedet for hvert tegnet brukeren skriver.

EM_SETPASSWORDCHAR wParam = ch (WPARAM) (UINT);  / / n+Ñr du vil vise lParam = 0;           / / brukt; må være null 

 

Parametere

ch
Verdien av wParam. Angir hvilket tegn som skal vises i stedet for tegn som er skrevet inn av brukeren. Hvis denne parameteren er null, vises tegnene som brukeren skriver inn.

Returverdier

Denne meldingen returnerer ikke en verdi.

Merknader

Når EM_SETPASSWORDCHAR-melding er mottatt av en redigeringskontroll, tegner redigeringskontrollen alle synlige tegn på nytt ved hjelp av tegnet angitt av parameteren ch.

Hvis redigeringskontrollen er opprettet med ES_PASSWORD-stil, er tegnet standard passord satt til en stjerne(*). Denne stilen fjernes hvis en EM_SETPASSWORDCHAR melding sendes med ch -parameteren angitt til null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_GETPASSWORDCHAR