WM_GETFONT

Et program sender en WM_GETFONT-melding til en kontroll for å hente skriften som kontrollen er øyeblikket tegning teksten.

WM_GETFONT wParam = 0; / / ikke brukes, må være null lParam = 0; / / ikke brukes, må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er en referanse til skriften som brukes av kontrollen, eller NULL hvis kontrollen er med systemskrift.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Kontroller oversikt, kontrollmeldinger, WM_SETFONT

Index