EM_GETMARGINS

Et program sender meldingen EM_GETMARGINS til å hente bredden på venstre og høyre marg for en redigeringskontroll.

 EM_GETMARGINS wParam = 0;  / / ikke brukes, må være null lParam = 0;  / / ikke brukes, må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returnerer bredden på venstre marg i signifikante ordet, og at bredden på den høyre margen i signifikante ordet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_SETMARGINS

Index