EM_GETPASSWORDCHAR

Et program sender en EM_GETPASSWORDCHAR-melding til å hente passordet tegnet vises i en redigeringskontroll, når brukeren skriver inn tekst.

EM_GETPASSWORDCHAR wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Verdien som returneres, angir hvilket tegn som skal vises i stedet for tegn som er skrevet inn av brukeren. Returverdien er NULL hvis det finnes ingen passord-tegn.

Merknader

Hvis redigeringskontrollen er opprettet med ES_PASSWORD-stil, er tegnet standard passord satt til en stjerne(*).

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_SETPASSWORDCHAR

Index