Bir pencere yordamı yapısı

Pencere yordamı dört parametre vardır ve 32 bitlik imzalı bir değer döndüren bir işlevdir. Pencere tanıtıcısı, bir UINT ileti tanımlayıcısı ve iki ileti parametrelerinin wparam ve lparam veri türleri ile bildirilen parametreleri oluşur. Daha fazla bilgi için bkz: WindowProc.

İleti parametrelerinin, genellikle düşük düzey ve yüksek sıralı sözlerini bilgileri içerir. Bazı makrolar, uygulama ileti parametrelerinin bilgileri ayıklamak için kullanabilirsiniz Microsoft ® Win32 ® uygulama programlama arabirimi (API) içerir. loword makro, örneğin, bir ileti parametresi alt sıra kelime (bit 0-15) ayıklar. HIWORD, lobyteve HIBYTE diğer makrolar içerir.

Dönüş değeri yorumunu belirli mesaj bağlıdır. Uygun dönüş değeri belirlemek için her iletinin açıklamasına bakın.

Bu pencere yordamı yinelemeli aramak mümkün olduğundan, kullandığı yerel değişkenlerin sayısını en aza indirmek önemlidir. Tek iletileri işlerken uygulamanın dışında yerel değişkenler, muhtemelen derin özyineleme sırasında taşması için yığının neden aşırı kullanımını önlemek için pencere yordamı işlevleri aramak gerekir.

Index