WindowProc

WindowProc işlevi bir pencereye gönderilen iletileri işleyen, uygulama tanımlı bir işlevdir. wndproc türü bir işaretçi bu geriçağırım işlevi tanımlar. WindowProc uygulama tanımlı işlev adı için bir yertutucu.

lresult geri WindowProc) hwnd  hwnd, / / idare pencereyeUINTuMsg, / / ileti tanımlayıcısıwparamwParam, / / ilk mesajı parametresilparamlParam / / saniye iletisi parametresi);
 

Parametreleri

hwnd
Pencere kolu.
uMsg
İletiyi belirtir.
wParam
Ek ileti bilgilerini belirtir. UMsg parametresinin değeri üzerinde bu parametreyi ba?lydyr.
lParam
Ek ileti bilgilerini belirtir. UMsg parametresinin değeri üzerinde bu parametreyi ba?lydyr.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri ileti işleme sonucu ve gönderilen mesaj bağlıdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:Kullanıcı tanımlı.

Ayrıca bkz:

Pencere işlemleri genel bakış, pencere yordamı işlevleri, CallWindowProc, DefWindowProc, RegisterClass

Index