Desteklenmeyen düzenleme denetimi işlevleri

Zengin düzenleme denetimleri en destek ama çok satırlı işlevselliği tüm denetimleri düzenleyebilirsiniz. Bu bölüm Düzenle denetim iletilerini listeler ve zengin tarafından desteklenmeyen pencere stilleri düzenleme denetimleri.

Aşağıdaki iletileri düzenleme denetimleri tarafından işlenir, ancak değil zengin düzenleme denetimleri.

Desteklenmeyen ileti Yorumlar
EM_FMTLINES Desteklenen değil.
EM_GETHANDLE Zengin düzenleme denetimleri metin karakterleri basit bir dizi depolamayın.
EM_GETMARGINS Desteklenen değil.
EM_GETPASSWORDCHAR Es_password stili desteklenmiyor.
EM_SETHANDLE Zengin düzenleme denetimleri metin karakterleri basit bir dizi depolamayın.
EM_SETMARGINS Desteklenen değil.
EM_SETPASSWORDCHAR Es_password stili desteklenmiyor.
EM_SETRECTNP Desteklenen değil.
EM_SETTABSTOPS em_setparaformat yerine kullanılır.
WM_CTLCOLOR em_setbkgndcolor yerine kullanılır.
WM_GETFONT em_getcharformat yerine kullanılır.

Aşağıdaki pencere stilleri çok satırlı düzenleme denetimleri ile kullanılır ancak değil zengin düzenleme denetimleri:

ES_LOWERCASE ES_PASSWORD
ES_OEMCONVERT ES_UPPERCASE

Index