EM_SETPARAFORMAT

Em_setparaformat iletiyi zengin metin düzenleme denetimi geçerli seçim için paragraf ayarlar.

Em_setparaformat wParam = 0;  / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır (lparam) = (far paraformat *) lpFmt 

 

Parametreleri

lpFmt
Yeni paragraf formatlama niteliklerini belirleyen bir paraformat yapısı için işaretçi. DwMask üye tarafından belirtilen öznitelikler değiştirildi.

Zengin düzenleme 2.0 ve sonraki sürümleri: Bu parametre, paraformat yapının uzantısıdır bir PARAFORMAT2 yapısı için işaretçi olabilir. em_setparaformat ileti göndermeden önce yapının cbSize üye yapısı sürümünü belirtmek için ayarla.

Dönüş değerleri

Başarılı olursa sıfırdan farklı bir değer veya sıfır durumda döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme iletiler, paraformat, PARAFORMAT2

Index