WM_GETFONT

Uygulama, yazı ile denetimin şu anda metin çizim almak için denetime bir wm_getfont iletisi gönderir.

Wm_getfont wParam = 0; / / kullanılmaz, sıfır lParam olması = 0; / / kullanılmaz, sıfır olması gerekir 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri kontrol sistem yazı tipi kullanıyorsanız veya denetim null tarafından kullanılan yazı tipini tanıtıcı olduğunu.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Denetimlerin genel bakış, Denetim iletileri, wm_setfont

Index