EM_GETMARGINS

Bir uygulama için bir düzenleme denetimini sağ ve sol kenar genişliği almaya EM_GETMARGINS iletisi gönderir.

 EM_GETMARGINS wParam = 0;  / / kullanılmaz, sıfır lParam olması = 0;  / / kullanılmaz, sıfır olması gerekir 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Sol kenar boşluğu genişliğini alt sıra kelime ve yüksek sıralı Word'ün sağ kenar boşluğu genişliğini döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

EM_SETMARGINS denetimleri düzenleyin, Denetim iletilerini düzenlemek,

Index