EM_GETPASSWORDCHAR

Bir uygulama, kullanıcı metin girdiğinde bir düzenleme denetiminde görüntülenen parola karakter almak için bir em_getpasswordchar iletisini gönderir.

Em_getpasswordchar wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, kullanıcı tarafından yazılan karakter yerine görüntülenecek karakteri belirtir. Hiçbir parola karakter varsa, dönüş değeri null olur.

Açıklamalar

Düzenleme denetimi es_password stil oluşturduysanız, varsayılan parola karakteri bir yıldız(*) için ayarlanır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

em_setpasswordchar denetimleri düzenleyin, Denetim iletilerini düzenlemek,

Index