CopyCursor

CopyCursor işlevi bir imleç kopyalar.

hcursor CopyCursor) hcursor  pcur / / idare kopyalamak için imleç);
 

Parametreleri

pcur
Kopyalanacak imleci ele.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri için yinelenen imleç tanıtıcı olduğunu.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri null olur. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

CopyCursor işlevi, başka bir modül tarafından sahip olunan bir imleç şekli için tanıtıcı elde etmek için bir uygulama veya dinamik bağlantı kitaplığı (dll) sağlar. Diğer modül serbest, uygulama hareketsiz güçlü-e imleç şekli kullanmak demektir.

Kapatmadan önce uygulama imleç ile ilişkili tüm sistem kaynakları boşaltmak için DestroyCursor işlevini çağırmanız gerekir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

İmleçler genel bakış, imleç işlevleri, CopyIcon, DestroyCursor, GetCursor, SetCursor, ShowCursor