Imleç işlevler

Aşağıdaki işlevler imleçlerle kullanılır.

ClipCursor
CopyCursor
CreateCursor
DestroyCursor
GetClipCursor
GetCursor
GetCursorPos
LoadCursorFromFile
SetCursor
SetCursorPos
SetSystemCursor
ShowCursor

Eski işlevleri

LoadCursor

Index