GetCursor

GetCursor işlevi için geçerli imleç tanıtıcı alır.

Hcursor GetCursor(VOID) 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, geçerli imleç için tanıtıcı olduğunu. Hiçbir imleç ise, dönüş değeri null olur.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

İmleçler genel bakış, imleç işlevleri, SetCursor

Index