CopyIcon

CopyIcon işlevi belirtilen simgesini başka bir modül için geçerli modül kopyalar.

HICON CopyIcon) HICON  hIcon / / idare simgesini kopyalamak için);
 

Parametreleri

hIcon
Kopyalanması için simgenin ele.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri bir tanıtıcı yinelenen simgesi olduğunu.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri null olur. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

CopyIcon işlevi bir uygulamayı etkinleştirir veya dinamik bağlantı kitaplığı (dll) kendi almak için idare tarafından başka bir modül ait simge. Diğer modül serbest, uygulama simgesi hala simge kullanmak edebilecektir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Simgeleri genel bakış, simgesini fonksiyonlar, CopyCursor, DrawIcon, DrawIconEx