Simgesini fonksiyonlar

Aşağıdaki işlevler simgeleri ile kullanılır.

CopyIcon
CreateIcon
CreateIconFromResource
CreateIconFromResourceEx
CreateIconIndirect
DestroyIcon
DrawIcon
DrawIconEx
ExtractAssociatedIcon
ExtractIcon
ExtractIconEx
GetIconInfo
LookupIconIdFromDirectory
LookupIconIdFromDirectoryEx

Eski işlevleri

LoadIcon

Index