DestroyCursor

DestroyCursor işlevi bir imleç yok eder ve imleç işgal herhangi bir belleği boşaltır. Bu işlevi paylaşılan bir imleç yok etmek için kullanmayın.

bool DestroyCursor ()  hcursor  hCursor / / idare destroy imlecine);
 

Parametreleri

hCursor
İdare imleci bozdu. İmleci kullanımda olmamalıdır.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

DestroyCursor işlevi, paylaşılmayan bir imleç yok eder. Bu işlev, paylaşılan bir imleç yok etmek için kullanmayın. Paylaşılan bir imleç, hangi yüklenen modül bellek kaldığı sürece geçerlidir. Aşağıdaki işlevler paylaşılan bir imleç elde edilir.:

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

İmleçler genel bakış, imleç işlevleri, CopyCursor, CopyImage, CreateCursor, LoadCursor, LoadCursorFromFile, LoadImage