Elemente dintr-o clasă de fereastra

Elementele dintr-o clasă de fereastra define comportamentul implicit de windows din clasa. Aplicația pe care o clasă de fereastra Registre atribuie elemente la clasa de setarea corespunzătoare membri într-o structură WNDCLASSEX și trecerea structura la funcția de RegisterClassEx . Funcții GetClassInfoEx și GetClassLong prelua informații despre o categorie dată fereastra. Funcția SetClassLong modifică elemente dintr-o clasă locale sau globale care o cerere a deja înregistrată.

Deși clasa o fereastră completă constă din mai multe elemente, sistemul necesită doar că o cerere de aprovizionare un nume de clasă, adresa fereastra-procedura și un mâner de instanță. Utilizați celelalte elemente pentru a defini atribute implicit pentru windows de clasă, cum ar fi forma cursorului și conținutul în meniul pentru fereastră. Trebuie să ini?ializa?i orice membrii neutilizate din structura WNDCLASSEX de la zero sau NULL. Fereastra clasa elementele sunt după cum urmează.

Element Scop
Numele clasei Clasa deosebe?te de alte clase înregistrate.
Fereastra-procedura adresa Indicatorul la funcția care procesează toate mesajele trimise windows în clasă și definește comportamentul fereastra.
Mâner exemplu Identifică aplicarea sau DLL care înregistrează clasa.
Clasa cursorul Definește cursorul mouse-ului care sistemul afișează pentru o fereastră de clasa.
Clasa icoane Definește pictograma mare și pictograma mici (incepand cu Windows 95 și Windows NT 4.0).
Clasa fundal pensulă Definește culoarea și model care umple zona client atunci când fereastra este deschisă sau pictat.
Meniu pentru clasa Specifică meniul implicit pentru windows care nu definesc în mod explicit un meniu.
Clasa stiluri Definește modul de actualizare fereastra după mutarea sau redimensionarea, cum pentru a procesa face dublu clic pe mouse-ului, cum să aloca?i spa?iu pentru contextul dispozitiv, precum și alte aspecte ale ferestrei.
Clasa extra memorie Specifică cantitatea de memorie suplimentar, în octeți, care sistemul trebuie să rezerve pentru clasa. Toate ferestrele în clasa partaja memorie suplimentar ?i poate folosi pentru orice scop aplicarea-definite. Sistemul inițializează această memorie la zero.
Memorie suplimentar fereastra Specifică cantitatea de memorie suplimentar, în octeți, care sistemul trebuie să rezerve pentru fiecare fereastră din clasa. Memorie suplimentar pot fi folosite în scop aplicarea-definite. Sistemul inițializează această memorie la zero.

Index