Controale

   Controale

      Despre controale

         Controale predefinite

         Controale particularizate

         Mesajele de notificare pentru controlul

         Mesaje de control

      Control de referin?

         Mesaje de control

            WM_GETFONT

            WM_SETFONT

   Butoane

      Despre butoanele

         Butonul tipuri și stiluri

            Butoanele

            Casetele de selectare

            Butoane radio

            Proprietarul-trase butoane

            Casetele de grup

         Butonul statele

            Butonul selecție

            Elemente ale unui stat de buton

            Modificările la o stare de buton

         Mesajele de notificare la butoane

         Mesajele cu butoane

         Butonul culoare mesaje

         Butonul mesaj implicit prelucrare

      Utilizând butoanele

         Crearea unui buton în afara o caset?de Dialog

         Utilizând butoanele care sunt proprietarul nu-trase

         Utilizând butoanele cu proprietarul-trase

      Butonul trimitere

         Butonul Funcții

            CheckDlgButton

            CheckRadioButton

            IsDlgButtonChecked

         Butonul mesaje

            BM_CLICK

            BM_GETCHECK

            BM_GETIMAGE

            BM_GETSTATE

            BM_SETCHECK

            BM_SETIMAGE

            BM_SETSTATE

            BM_SETSTYLE

            BN_CLICKED

            BN_DBLCLK

            BN_DISABLE

            BN_DOUBLECLICKED

            BN_HILITE

            BN_KILLFOCUS

            BN_PAINT

            BN_PUSHED

            BN_SETFOCUS

            BN_UNHILITE

            BN_UNPUSHED

            WM_CTLCOLORBTN

         Stiluri buton

   Casete combinate

      Despre casete Combo

         Combo Box tipuri și stiluri

         Lista caset?combo

            Listare conținut

            Selecția curent

            Listele derulante

         Editare Control selecție câmpuri

         Proprietarul-trase casete Combo

         Casete combinate subclassed

         Caracteristici speciale de caseta Combo

            Lista listelor

            Datele asociate cu elementele listei

            Interfa?a utilizator extins

         Notificările caseta combo

         Comportament implicit Combo Box

      Utilizând casetele Combo

         Crearea o caset?Combo simplu

            Crearea caseta de Dialog simpl

            Prelucrare WM_INITDIALOG și mesaje WM_DESTROY din caseta de Dialog simpl

            Mesajul WM_COMMAND din caseta de Dialog simpl?de prelucrare

            Crearea o caset?de Dialog vraja

         Crearea o caset?Combo-trase de proprietar

            Crearea caseta de Dialog proprietarul-trase

            Prelucrare WM_INITDIALOG și mesaje WM_DESTROY într-o caset?de Dialog proprietarul-trase

            Prelucrarea mesaj WM_MEASUREITEM

            Prelucrarea mesaj WM_DRAWITEM

            Mesajul WM_COMMAND într-o caset?de Dialog proprietarul-trase de prelucrare

            Crearea o caset?de Dialog mas?Square

         Subclassing o caset?Combo

            Prelucrarea mesaj WM_CREATE

            Prelucrarea mesaj WM_SETFOCUS

            Prelucrarea mesajelor definite de aplicare

            Crearea o caset?Combo de instrumente

      Referin??caseta combo

         Funcții caseta combo

            DlgDirListComboBox

            DlgDirSelectComboBoxEx

            DlgDirSelectEx

         Structuri caseta combo

            COMPAREITEMSTRUCT

            DRAWITEMSTRUCT

            MEASUREITEMSTRUCT

         Combo caseta de mesaje

            CB_ADDSTRING

            CB_DELETESTRING

            CB_DIR

            CB_FINDSTRING

            CB_FINDSTRINGEXACT

            CB_GETCOUNT

            CB_GETCURSEL

            CB_GETDROPPEDCONTROLRECT

            CB_GETDROPPEDSTATE

            CB_GETDROPPEDWIDTH

            CB_GETEDITSEL

            CB_GETEXTENDEDUI

            CB_GETHORIZONTALEXTENT

            CB_GETITEMDATA

            CB_GETITEMHEIGHT

            CB_GETLBTEXT

            CB_GETLBTEXTLEN

            CB_GETLOCALE

            CB_GETTOPINDEX

            CB_INITSTORAGE

            CB_INSERTSTRING

            CB_LIMITTEXT

            CB_RESETCONTENT

            CB_SELECTSTRING

            CB_SETCURSEL

            CB_SETDROPPEDWIDTH

            CB_SETEDITSEL

            CB_SETEXTENDEDUI

            CB_SETHORIZONTALEXTENT

            CB_SETITEMDATA

            CB_SETITEMHEIGHT

            CB_SETLOCALE

            CB_SETTOPINDEX

            CB_SHOWDROPDOWN

            CBN_CLOSEUP

            CBN_DBLCLK

            CBN_DROPDOWN

            CBN_EDITCHANGE

            CBN_EDITUPDATE

            CBN_ERRSPACE

            CBN_KILLFOCUS

            CBN_SELCHANGE

            CBN_SELENDCANCEL

            CBN_SELENDOK

            CBN_SETFOCUS

            WM_COMPAREITEM

            WM_DRAWITEM

            WM_MEASUREITEM

         Stiluri de caset?combo

   Editare controale

      Despre controalele de editare

         Editare Control tipuri și stiluri

         Tamponul de Text

            Alocarea un tampon de Text

            Se inițializeaz?un tampon de Text

            Face un tampon de Text doar-în-citire

         Modificarea formatării dreptunghi

         Opera?iunile de text

            Selectarea unui Control de editare

            Selectarea textului

            Înlocuirea textului

            Modificarea fontului utilizat de un Control de editare

            Tăiate, copiere, Lipire și operațiunile clar

            Modificarea textului

            Limitarea textul introdus de utilizator

            Caracterul și operațiuni de linie

            Scrolling Text într-un Control de editare

            Setarea tabulatorilor și margini

            Ascunderea datelor introduse de utilizator

            Folosind numere întregi

            Anularea Text opera?iunilor

            Manipularea Word Wrap

            Regăsirea puncte și caractere

         Editare Control mesajele de notificare

         Editare prelucrare mesaj implicit de Control

      Utilizând comenzile de editare

         Procesare simplu cu un Control de editare

         Utilizând comenzile de editare singur-linie

      Editare Control referin?

         Funcții de editare de Control

            EditWordBreakProc

         Editare mesaje de Control

            EM_CANUNDO

            EM_CHARFROMPOS

            EM_EMPTYUNDOBUFFER

            EM_FMTLINES

            EM_GETFIRSTVISIBLELINE

            EM_GETHANDLE

            EM_GETIMESTATUS

            EM_GETLIMITTEXT

            EM_GETLINE

            EM_GETLINECOUNT

            EM_GETMARGINS

            EM_GETMODIFY

            EM_GETPASSWORDCHAR

            EM_GETRECT

            EM_GETSEL

            EM_GETTHUMB

            EM_GETWORDBREAKPROC

            EM_LIMITTEXT

            EM_LINEFROMCHAR

            EM_LINEINDEX

            EM_LINELENGTH

            EM_LINESCROLL

            EM_POSFROMCHAR

            EM_REPLACESEL

            EM_SCROLL

            EM_SCROLLCARET

            EM_SETHANDLE

            EM_SETIMESTATUS

            EM_SETLIMITTEXT

            EM_SETMARGINS

            EM_SETMODIFY

            EM_SETPASSWORDCHAR

            EM_SETREADONLY

            EM_SETRECT

            EM_SETRECTNP

            EM_SETSEL

            EM_SETTABSTOPS

            EM_SETWORDBREAKPROC

            EM_UNDO

            EN_CHANGE

            EN_ERRSPACE

            EN_HSCROLL

            EN_KILLFOCUS

            EN_MAXTEXT

            EN_SETFOCUS

            EN_UPDATE

            EN_VSCROLL

            WM_COMMAND

            WM_CTLCOLOREDIT

            WM_UNDO

         Editați stiluri de Control

   Casetele list

      Despre casetele list

         Lista caset?tipuri și stiluri

         Lista caset?funcții prezentare general

         Mesajele de notificare din casetele list

         Mesaje pentru casetele list

         Prelucrarea fereastra mesaj implicit

         Proprietarul-trase casetele list

      Utilizând casetele list

         Crearea o caset?list?simpl

         Creați un director de list?într-o caset?list?Single-selecție

         Crearea o caset?list?Multiple-selecție

         Crearea o caset?list?proprietarul-trase

      Lista caset?de referin?

         Lista caset?funcții

            DlgDirList

         Lista caset?de structuri

            DELETEITEMSTRUCT

         Lista caseta de mesaje

            LB_ADDFILE

            LB_ADDSTRING

            LB_DELETESTRING

            LB_DIR

            LB_FINDSTRING

            LB_FINDSTRINGEXACT

            LB_GETANCHORINDEX

            LB_GETCARETINDEX

            LB_GETCOUNT

            LB_GETCURSEL

            LB_GETHORIZONTALEXTENT

            LB_GETITEMDATA

            LB_GETITEMHEIGHT

            LB_GETITEMRECT

            LB_GETLOCALE

            LB_GETSEL

            LB_GETSELCOUNT

            LB_GETSELITEMS

            LB_GETTEXT

            LB_GETTEXTLEN

            LB_GETTOPINDEX

            LB_INITSTORAGE

            LB_INSERTSTRING

            LB_ITEMFROMPOINT

            LB_RESETCONTENT

            LB_SELECTSTRING

            LB_SELITEMRANGE

            LB_SELITEMRANGEEX

            LB_SETANCHORINDEX

            LB_SETCARETINDEX

            LB_SETCOLUMNWIDTH

            LB_SETCOUNT

            LB_SETCURSEL

            LB_SETHORIZONTALEXTENT

            LB_SETITEMDATA

            LB_SETITEMHEIGHT

            LB_SETLOCALE

            LB_SETSEL

            LB_SETTABSTOPS

            LB_SETTOPINDEX

            LBN_DBLCLK

            LBN_ERRSPACE

            LBN_KILLFOCUS

            LBN_SELCANCEL

            LBN_SELCHANGE

            LBN_SETFOCUS

            WM_CHARTOITEM

            WM_CTLCOLORLISTBOX

            WM_DELETEITEM

            WM_VKEYTOITEM

         Stiluri de caset?list

   Editare bogat controale

      Despre controalele de editare bogat

         Rich Editare versiunea 2.0

         Crearea unui Control de editare bogat

         Formatarea textului

         Selecția curent?într-un Control de editare bogat

         Editare Rich Text opera?iunilor

         Word și sfârșituri de linie

         Editare bogat Clipboard opera?iunilor

         Fluxuri

         Tipărire

         Făr?fund editare bogat controale

         Diverse mesajele de notificare

         Neacceptat Editare Control funcționalitate

      Editare bogat Control referin?

         Editare bogat funcțiile de apel invers

            EditStreamCallback

            EditWordBreakProcEx

         Structuri de editare bogat

            CHARFORMAT

            CHARFORMAT2

            CHARRANGE

            COMPCOLOR

            EDITSTREAM

            ENCORRECTTEXT

            ENDROPFILES

            ENLINK

            ENOLEOPFAILED

            ENPROTECTED

            ENSAVECLIPBOARD

            FINDTEXT

            FINDTEXTEX

            FORMATRANGE

            MSGFILTER

            PARAFORMAT

            PARAFORMAT2

            SEMNE DE PUNCTUAȚIE

            REOBJECT

            REPASTESPECIAL

            REQRESIZE

            SELCHANGE

            TEXTRANGE

         Rich editare mesaje

            EM_AUTOURLDETECT

            EM_CANPASTE

            EM_CANREDO

            EM_DISPLAYBAND

            EM_EXGETSEL

            EM_EXLIMITTEXT

            EM_EXLINEFROMCHAR

            EM_EXSETSEL

            EM_FINDTEXT

            EM_FINDTEXTEX

            EM_FINDWORDBREAK

            EM_FORMATRANGE

            EM_GETCHARFORMAT

            EM_GETEVENTMASK

            EM_GETIMECOLOR

            EM_GETIMECOMPMODE

            EM_GETIMEOPTIONS

            EM_GETLANGOPTIONS

            EM_GETOLEINTERFACE

            EM_GETOPTIONS

            EM_GETPARAFORMAT

            EM_GETPUNCTUATION

            EM_GETREDONAME

            EM_GETSELTEXT

            EM_GETTEXTMODE

            EM_GETTEXTRANGE

            EM_GETUNDONAME

            EM_GETWORDBREAKPROCEX

            EM_GETWORDWRAPMODE

            EM_HIDESELECTION

            EM_PASTESPECIAL

            EM_REDO

            EM_REQUESTRESIZE

            EM_SELECTIONTYPE

            EM_SETBKGNDCOLOR

            EM_SETCHARFORMAT

            EM_SETEVENTMASK

            EM_SETIMECOLOR

            EM_SETIMEOPTIONS

            EM_SETLANGOPTIONS

            EM_SETOLECALLBACK

            EM_SETOPTIONS

            EM_SETPARAFORMAT

            EM_SETPUNCTUATION

            EM_SETTARGETDEVICE

            EM_SETTEXTMODE

            EM_SETUNDOLIMIT

            EM_SETWORDBREAKPROCEX

            EM_SETWORDWRAPMODE

            EM_STOPGROUPTYPING

            EM_STREAMIN

            EM_STREAMOUT

         Rich edita mesajele de notificare

            EN_CORRECTTEXT

            EN_DROPFILES

            EN_IMECHANGE

            EN_LINK

            EN_MSGFILTER

            EN_OLEOPFAILED

            EN_PROTECTED

            EN_REQUESTRESIZE

            EN_SAVECLIPBOARD

            EN_SELCHANGE

            EN_STOPNOUNDO

         Editare bogat OLE interfe?e

            IRichEditOle

               ctivateAs

               ontextSensitiveHelp

               onvertObject

               etClientSite

               etClipboardData

               etLinkCount

               etObject

               etObjectCount

               andsOffStorage

               mportDataObject

               nPlaceDeactivate

               nsertObject

               aveCompleted

               etDvaspect

               etHostNames

               etLinkAvailable

            IRichEditOleCallback

               ontextSensitiveHelp

               eleteObject

               etClipboardData

               etContextMenu

               etDragDropEffect

               etInPlaceContext

               etNewStorage

               ueryAcceptData

               ueryInsertObject

               howContainerUI

         Editare bogat enumerare tipuri

            TEXTMODE

            UNDONAMEID

         Constante de editare bogat

            Editare bogat Control stiluri

            Rich Editare Control eveniment masca steaguri

   Barele de defilare

      Despre barele de defilare

         Păr?i de o bar?de defilare

         Standard bare de defilare și controalelor barei de defilare

         Defila caseta poziția și defilare interval

         Bar?de defilare vizibilitate

         Cererile de bara de defilare

         Interfață tastatur?pentru o bar?de defilare

         Defilare zona Client

         Bar?de defilare culori și măsurători

      Utilizați barele de defilare

         Crearea bare de defilare

         Scrolling Text

            Scrolling Text cu mesajul WM_CREATE

            Scrolling Text cu mesajul WM_SIZE

            Scrolling Text cu WM_HSCROLL și mesaje WM_VSCROLL

            Scrolling Text cu mesajul WM_PAINT

            Exemplu de Text defilant

         Defilare Bitmap

            Defilare Bitmap cu mesajul WM_CREATE

            Defilare Bitmap cu mesajul WM_SIZE

            Defilare Bitmap cu WM_HSCROLL și mesaje WM_VSCROLL

            Exemplu de defilare Bitmap

         Crearea o interfață tastatur?pentru o bar?de defilare Standard

      Bar?de defilare de referin?

         Bar?de defilare funcții

            EnableScrollBar

            GetScrollInfo

            GetScrollPos

            GetScrollRange

            ScrollDC

            ScrollWindow

            ScrollWindowEx

            SetScrollInfo

            SetScrollPos

            SetScrollRange

            ShowScrollBar

         Bar?de defilare structuri

            SCROLLINFO

         Bar?de defilare mesaje

            SBM_ENABLE_ARROWS

            SBM_GETPOS

            SBM_GETRANGE

            SBM_GETSCROLLINFO

            SBM_SETPOS

            SBM_SETRANGE

            SBM_SETRANGEREDRAW

            SBM_SETSCROLLINFO

            WM_CTLCOLORSCROLLBAR

            WM_HSCROLL

            WM_VSCROLL

         Stiluri de Control bar?de defilare

   Controale statice

      Despre controale statice

         Tipuri de Control statice

            Simplu grafice statice Control

            Text Static Control

            Control imagine static

            Proprietarul-trase Control statice

         Statice Control mesaj implicit prelucrare

      Cu ajutorul comenzilor statice

      Referin??static?de Control

         Statice Control mesaje

            STM_GETICON

            STM_GETIMAGE

            STM_SETICON

            STM_SETIMAGE

         Mesajele de notificare Control statice

            STN_CLICKED

            STN_DBLCLK

            STN_DISABLE

            STN_ENABLE

            WM_CTLCOLORSTATIC

         Stiluri de Control statice

Resurse

   Carets

      Despre Carets

         Semnul de vizibilitate

         Semnul Blink timp

         Poziția semn de omisiune

         Eliminarea unui semn de omisiune

      Utilizând Carets

         Crearea și afișarea un semn de omisiune

         Ascunde un semn de omisiune

         Distruge un semn de omisiune

         Ajustarea timp Blink

         Prelucrarea Input tastatur

      Semnul de referin?

         Semnul de funcții

            CreateCaret

            DestroyCaret

            GetCaretBlinkTime

            GetCaretPos

            HideCaret

            SetCaretBlinkTime

            SetCaretPos

            ShowCaret

   Cursoare

      Despre cursoare

         Hot Spot

         Mouse-ul și cursorul

         Crearea cursorul

         Locația cursorului și aspectul

            Cursorul de clasa fereastra

         Cursorul na?tere

         Cursorul distrugere

         Cursorul duplicare

      Folosind cursoare

         Crearea un Cursor

         Afișarea un Cursor

         Închide un Cursor

         Utilizarea funcțiilor cursorul pentru a crea o curs?de șoareci

         Utilizând tastatura pentru a muta cursorul

      Cursorul de referin?

         Cursorul funcții

            ClipCursor

            CopyCursor

            CreateCursor

            DestroyCursor

            GetClipCursor

            GetCursor

            GetCursorPos

            LoadCursor

            LoadCursorFromFile

            SetCursor

            SetCursorPos

            SetSystemCursor

            ShowCursor

         Cursorul mesaje

            WM_SETCURSOR

   Icoane

      Despre icoane

         Pictograma Hot Spot

         Pictograma tipuri

         Pictograma dimensiuni

         Crearea icon

         Pictograma Afișare

         Pictograma distrugere

         Pictograma duplicare

      Utilizând pictogramele

         Crearea o pictogram

         Afișarea o pictogram

         Partajare resurse Icon

      Pictograma de referin?

         Pictograma funcții

            CopyIcon

            CreateIcon

            CreateIconFromResource

            CreateIconFromResourceEx

            CreateIconIndirect

            DestroyIcon

            DrawIcon

            DrawIconEx

            ExtractAssociatedIcon

            ExtractIcon

            ExtractIconEx

            GetIconInfo

            LoadIcon

            LookupIconIdFromDirectory

            LookupIconIdFromDirectoryEx

         Pictograma structuri

            ICONINFO

            ICONMETRICS

         Pictograma mesaje

            WM_ERASEBKGND

            WM_ICONERASEBKGND

            WM_PAINTICON

   Meniuri

      Despre meniuri

         Barele de meniu și meniurile

            Meniurile de comenzi rapide

            Din meniul Fereastr

            Identificator de ajutor

         Meniul mânere

         Elementele de meniu

            Comanda elemente și elemente care Deschidere submeniuri

            Identificator de articol meniu

            Poziția meniul element

            Elemente de meniu implicite

            Controlate ?i elementele de meniu

            Elemente de meniu activat, gri și cu handicap

            Evidențiat de elementele de meniu

            Proprietarul-trase elemente de meniu

            Meniul element separatoare și sfârșituri de linie

         Tastatur?accesul la meniuri

            Interfață standard de tastatur

            Meniul chei de acces

            Meniul comenzi rapide taste

         Crearea de meniu

            Meniul șablon resurse

            Meniul șablon în memorie

            Meniul crearea funcții

            Afișare meniu

            Fereastra clasa meniuri

         Meniul distrugere

         Mesaje utilizate cu meniuri

         Meniul modificări

      Utilizând meniurile

         Utilizând meniul șablon resurs

            Extinde meniul Format șablon

            Vechi meniul Format șablon

            O resurs?de șablon meniul de încărcare

            Crearea unui meniu de clas

         Crearea unui meniu de comenzi rapide

            Prelucrarea mesaj WM_CONTEXTMENU

            Crearea unui meniu de comenzi rapide atribute Font

            Afișarea unui meniu de comenzi rapide

         Utilizând elementul de meniu bitmap-uri

            Setarea pavilion tip Bitmap

            Crearea Bitmap

            Adăugarea de linii și graficele la un meniu

            Exemplu de element de meniu bitmap-uri

         Crearea proprietarul-trase elemente de meniu

            Setarea proprietarului-trase de pavilion

            Proprietarul-trase meniuri și mesaj WM_MEASUREITEM

            Proprietarul-trase meniuri și mesaj WM_DRAWITEM

            Proprietarul-trase meniuri și mesaj WM_MENUCHAR

            Setarea fonturi pentru șiruri de Text a element de meniu

            Exemplu de proprietar-trase elemente de meniu

         Folosind bitmap-uri marcaj particularizat

            Crearea bitmap-uri marcaj particularizat

            Bitmap-uri asocierea cu un element de meniu

            Stabilirea atribut marcaj

            Simularea casete de selectare într-un meniu

            Exemplu de utilizare a Custom marcaj bitmap-uri

      Meniul Trimitere

         Meniul Funcții

            AppendMenu

            CheckMenuItem

            CheckMenuRadioItem

            CreateMenu

            CreatePopupMenu

            DeleteMenu

            DestroyMenu

            DrawMenuBar

            EnableMenuItem

            GetMenu

            GetMenuCheckMarkDimensions

            GetMenuDefaultItem

            GetMenuItemCount

            GetMenuItemID

            GetMenuItemInfo

            GetMenuItemRect

            GetMenuState

            GetMenuString

            GetSubMenu

            GetSystemMenu

            HiliteMenuItem

            InsertMenu

            InsertMenuItem

            IsMenu

            LoadMenu

            LoadMenuIndirect

            MenuItemFromPoint

            ModifyMenu

            RemoveMenu

            SetMenu

            SetMenuDefaultItem

            SetMenuItemBitmaps

            SetMenuItemInfo

            TrackPopupMenu

            TrackPopupMenuEx

         Meniul structuri

            MDINEXTMENU

            MENUEX_TEMPLATE_HEADER

            MENUEX_TEMPLATE_ITEM

            MENUITEMINFO

            MENUITEMTEMPLATE

            MENUITEMTEMPLATEHEADER

            TPMPARAMS

         Meniul mesaje

            WM_CONTEXTMENU

            WM_ENTERMENULOOP

            WM_EXITMENULOOP

            WM_NEXTMENU

   Resurse

      Despre resurse

         Găsirea și încărcare resurse

         Adăugarea, ștergerea și înlocuirea resurse

         Enumerare resurse

         Formatele de fișier resurs?Win32

      Utilizarea resurselor

         Actualizarea resurse

         Crearea unei liste de resurse

      Resurse de referin?

         Funcții de resurse

            BeginUpdateResource

            CopyImage

            EndUpdateResource

            EnumResLangProc

            EnumResNameProc

            EnumResourceLanguages

            EnumResourceNames

            EnumResourceTypes

            EnumResTypeProc

            FindResource

            FindResourceEx

            FreeResource

            LoadImage

            LoadResource

            LockResource

            SizeofResource

            UnlockResource

            UpdateResource

         Structurile de resurse

            ACCELTABLEENTRY

            CURSORDIR

            CURSORSHAPE

            DIRENTRY

            FONTDIRENTRY

            FONTGROUPHDR

            ICONRESDIR

            LOCALHEADER

            MENUHEADER

            MENUHELPID

            MESSAGE_RESOURCE_BLOCK

            MESSAGE_RESOURCE_DATA

            MESSAGE_RESOURCE_ENTRY

            NEWHEADER

            NORMALMENUITEM

            POPUPMENUITEM

            RESDIR

            RESOURCEHEADER

         Resurse macrocomenzi

            MAKEINTRESOURCE

Intrare de la utilizator

   Accesibilitate

      Despre accesibilitate

         Parametrii de accesibilitate

            Parametru AratăSunete

            High Contrast parametru

         Caracteristici de accesibilitate încorporate

      Folosind accesibilitate

         Verificarea statul de un parametru de accesibilitate

         Care s?permit?o caracteristic?de accesibilitate încorporate

      Referin??de accesibilitate

         Funcțiile de accesibilitate

            SoundSentryProc

         Structuri de accesibilitate

            ACCESSTIMEOUT

            TASTEFILTRARE

            HIGHCONTRAST

            TASTEMAUS

            TASTESERIALE

            SANTINELĂSUNET

            TASTEADEZIVE

            TASTECOMUTARE

   Biblioteca de caseta de Dialog comune

      Despre comune casetele de Dialog

         Tipuri de caseta de dialog

         Comune Dialog Box inițializare steaguri

         Particularizarea comune casetele de Dialog

            Șabloanele particularizate

            Cârlig procedurile pentru casete de Dialog comune

            Mesaje de Dialog comune

            Suport de ajutor

         Caseta de Dialog culoare

            Casetele de Dialog culoare baz?și extins

            Particularizarea caseta de Dialog culoare

            Modele de culoare utilizat?de caseta de Dialog culoare

         Caseta de Dialog font

            Font Dialog inițializare steaguri

            Particularizarea caseta de Dialog Font

         Deschiderea și salvarea ca casetele de Dialog

            Numele de fișiere și directoare

            Filtre

            Fișier ?i validarea Directory

            Deschideți și salvați în caseta de Dialog Particularizare

            Procedurile de cârlig Explorer-stil

            Explorer-stil particularizat șabloane

            Identificatori de Control Explorer-stil

            Particularizarea casetele de Dialog stil vechi

         Caseta de Dialog imprimare

            Particularizarea caseta de Dialog imprimare

            Caseta de Dialog configurare de imprimare

         Imprima foaia de proprietăți

            Particularizarea foaia de proprietăți de imprimare

            Obiect de apel invers pentru foaia de proprietăți de imprimare

         Caseta de Dialog Inițializare pagin

            Inițializarea caseta de Dialog Inițializare pagin

            Particularizarea caseta de Dialog Inițializare pagin

            Particularizarea pagina de proba

         Găsire și înlocuire casetele de Dialog

            Mesaj înregistrat FINDMSGSTRING

            Particularizarea căutare sau caseta de Dialog înlocuire

      Utilizând casetele de Dialog comune

         Selectarea unei culori

         Alegerea unui Font

         Deschiderea unui fișier

         Afișeaz?caseta de Dialog imprimare

         Utilizând foaia de proprietăți de imprimare

         Parametrizarea pagina imprimat

         Găsirea Text

      Referință comun?de caseta de Dialog

         Funcții comune de caseta de Dialog

            CCHookProc

            CFHookProc

            ChooseColor

            ChooseFont

            CommDlgExtendedError

            FindText

            FRHookProc

            GetFileTitle

            GetOpenFileName

            GetSaveFileName

            OFNHookProc

            OFNHookProcOldStyle

            PagePaintHook

            PageSetupDlg

            PageSetupHook

            PrintDlg

            PrintDlgEx

            PrintHookProc

            ReplaceText

            SetupHookProc

         Structuri comune de caseta de Dialog

            CHOOSECOLOR

            CHOOSEFONT

            DEVNAMES

            FINDREPLACE

            OFNOTIFY

            OPENFILENAME

            PAGESETUPDLG

            PRINTDLG

            PRINTDLGEX

            PRINTPAGERANGE

         Mesaje de caseta de Dialog comune

            CDM_GETFILEPATH

            CDM_GETFOLDERIDLIST

            CDM_GETFOLDERPATH

            CDM_GETSPEC

            CDM_HIDECONTROL

            CDM_SETCONTROLTEXT

            CDM_SETDEFEXT

            CDN_FILEOK

            CDN_FOLDERCHANGE

            CDN_HELP

            CDN_INITDONE

            CDN_SELCHANGE

            CDN_SHAREVIOLATION

            CDN_TYPECHANGE

            COLOROKSTRING

            FILEOKSTRING

            FINDMSGSTRING

            HELPMSGSTRING

            LBSELCHSTRING

            SETRGBSTRING

            SHAREVISTRING

            WM_CHOOSEFONT_GETLOGFONT

            WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS

            WM_CHOOSEFONT_SETLOGFONT

            WM_PSD_ENVSTAMPRECT

            WM_PSD_FULLPAGERECT

            WM_PSD_GREEKTEXTRECT

            WM_PSD_MARGINRECT

            WM_PSD_MINMARGINRECT

            WM_PSD_PAGESETUPDLG

            WM_PSD_YAFULLPAGERECT

         Interfe?ele de caseta de Dialog comune

            IPrintDialogCallback

               nitDone

               andleMessage

               electionChange

            IPrintDialogServices

               etCurrentDevMode

               etCurrentPortName

               etCurrentPrinterName

   Intrare mouse-ul

      Despre intrare mouse-ul

         Cursorul mouse-ului

         Mouse-ul captur

         Mouse-ul de configurare

         Mouse-ul mesaje

            Client zona Mouse mesaje

            Nonclient zona Mouse mesaje

         Mesaj WM_NCHITTEST

         Fereastra Activation

      Utilizând mouse-ul de intrare

         Urmărire cursorul mouse-ului

         Desenare linii cu mouse-ul

         Prelucrarea un dublu clic pe mesaj

         Selectați o linie de Text

      Referin??de intrare mouse-ul

         Funcții de intrare mouse-ul

            DragDetect

            GetCapture

            GetDoubleClickTime

            GetMouseMovePoints

            mouse_event

            ReleaseCapture

            SetCapture

            SetDoubleClickTime

            SwapMouseButton

            TrackMouseEvent

         Structuri de intrare mouse-ul

            MOUSEMOVEPOINT

            TRACKMOUSEEVENT

         Mouse-ul intrare mesaje

            WM_CAPTURECHANGED

            WM_LBUTTONDBLCLK

            WM_LBUTTONDOWN

            WM_LBUTTONUP

            WM_MBUTTONDBLCLK

            WM_MBUTTONDOWN

            WM_MBUTTONUP

            WM_MOUSEACTIVATE

            WM_MOUSEMOVE

            WM_MOUSEWHEEL

            WM_NCHITTEST

            WM_NCLBUTTONDBLCLK

            WM_NCLBUTTONDOWN

            WM_NCLBUTTONUP

            WM_NCMBUTTONDBLCLK

            WM_NCMBUTTONDOWN

            WM_NCMBUTTONUP

            WM_NCMOUSEMOVE

            WM_NCRBUTTONDBLCLK

            WM_NCRBUTTONDOWN

            WM_NCRBUTTONUP

            WM_RBUTTONDBLCLK

            WM_RBUTTONDOWN

            WM_RBUTTONUP

   Acceleratoare de tastatur

      Despre claviatur?Accelerators

         Accelerator tabele

         Accelerator-mas?crearea

         Atribuirile de taste accelerator

         Acceleratoare și meniuri

      Folosind acceleratoare de tastatur

         Folosind un Accelerator-tabelul resurs

            Crearea de resurse Accelerator-tabel

            Încărcare resurse Accelerator-mas

            Funcția TranslateAccelerator de asteptare

            Prelucrarea WM_COMMAND mesaje

            Distrugerea resursa Accelerator-mas

            Crearea acceleratoare pentru atributele fonturilor

         Folosind un Accelerator tabelul creat la timp a alerga

            Crearea tabelului Accelerator

            Acceleratoare de prelucrare

            Distrugerea tabelul Accelerator

            Crearea acceleratoare de utilizator-editabile

      Tastatur?Accelerator de referin?

         Tastatur?Accelerator funcții

            CopyAcceleratorTable

            CreateAcceleratorTable

            DestroyAcceleratorTable

            LoadAccelerators

            TranslateAccelerator

         Tastatur?Accelerator structuri

            ACCEL

         Tastatur?Accelerator mesaje

            WM_INITMENU

            WM_INITMENUPOPUP

            WM_MENUCHAR

            WM_MENUSELECT

            WM_SYSCHAR

            WM_SYSCOMMAND

   Input tastatur

      Despre Input tastatur

         Model de Input tastatur

         Tastatur?Focus și activare

         Keystroke mesaje

            Sistem și Nonsystem intrarile de la tastatura

            Virtual-Cheie Codes descrise

            Semnalizatoarele de mesaj taste

         Caracterul mesaje

            Mesaje de caractere nonsystem

            Mort-caracter mesaje

         Statutul cheie

         Taste și caracterul traduceri

         Suport hot-cheie

         Limbi, Locales, ?i structuri de tastatur

      Utilizând tastatura intrare

         Prelucrarea Keystroke mesaje

         Traducerea caracter mesaje

         Prelucrarea caracter mesaje

         Folosind semn de omisiune nelegat

         Afișarea tastaturii intrare

      Referin??de Input tastatur

         Funcții de Input tastatur

            ActivateKeyboardLayout

            EnableWindow

            GetActiveWindow

            GetAsyncKeyState

            PrimeșteFocalizare

            GetKBCodePage

            GetKeyboardLayout

            GetKeyboardLayoutList

            GetKeyboardLayoutName

            GetKeyboardState

            GetKeyNameText

            GetKeyState

            IsWindowEnabled

            keybd_event

            LoadKeyboardLayout

            MapVirtualKey

            MapVirtualKeyEx

            OemKeyScan

            RegisterHotKey

            Expediere

            SetActiveWindow

            SetFocus

            SetKeyboardState

            ToAscii

            ToAsciiEx

            ToUnicode

            ToUnicodeEx

            UnloadKeyboardLayout

            UnregisterHotKey

            VkKeyScan

            VkKeyScanEx

         Structuri de Input tastatur

            INTRARE

         Tastatur?intrare mesaje

            WM_ACTIVATE

            WM_CHAR

            WM_DEADCHAR

            WM_GETHOTKEY

            WM_HOTKEY

            WM_KEYDOWN

            WM_KEYUP

            WM_KILLFOCUS

            WM_SETFOCUS

            WM_SETHOTKEY

            WM_SYSDEADCHAR

            WM_SYSKEYDOWN

            WM_SYSKEYUP

   Virtual-Cheie Codes

Ferestre

   Casetele de dialog

      Despre casetele de Dialog

         Când se utilizeaz?o caset?de Dialog

         Proprietarul fereastra

         Casetele de mesaj

         Casetele de Dialog modale

         Casetele de Dialog făr?mod

         Șablon de caseta de dialog

            Caseta de dialog șablon stiluri

            Măsurători de caseta de dialog

            Controalele caset?de dialog

            Meniul de sistem

            Fonturi caseta de dialog

            Șabloane în memorie

         Procedura de caseta de dialog

            Mesaj WM_INITDIALOG

            Mesaj WM_COMMAND

            Mesaj WM_PARENTNOTIFY

            Control-culoare mesaje

            Prelucrarea mesaj implicit din caseta de dialog

         Caseta de dialog tastatur?Interface

            WS_TABSTOP stilul

            Stilul WS_GROUP

            Mnemonics

         Setările din caseta de dialog

            Butoane radio și casetele de selectare

            Caseta de dialog Editare controale

            Casete list? casete Combo și Listări director

            Caseta de dialog Control mesaje

         Casete de Dialog particularizate

      Utilizând casetele de Dialog

         Afișeaz?o caset?de mesaj

         Crearea o caset?de Dialog modal

         Crearea o caset?de Dialog făr?mod

         Se ini?ializeaz?o caset?de Dialog

         Crearea unui șablon în memorie

      Referin??caseta de dialog

         Funcții de caseta de dialog

            CreateDialog

            CreateDialogIndirect

            CreateDialogIndirectParam

            CreateDialogParam

            DefDlgProc

            DialogBox

            DialogBoxIndirect

            DialogBoxIndirectParam

            DialogBoxParam

            DialogProc

            EndDialog

            GetDialogBaseUnits

            GetDlgCtrlID

            GetDlgItem

            GetDlgItemInt

            GetDlgItemText

            GetNextDlgGroupItem

            GetNextDlgTabItem

            IsDialogMessage

            MapDialogRect

            MessageBox

            MessageBoxEx

            MessageBoxIndirect

            SendDlgItemMessage

            SetDlgItemInt

            SetDlgItemText

         Structuri de caseta de dialog

            DLGITEMTEMPLATE

            DLGITEMTEMPLATEEX

            DLGTEMPLATE

            DLGTEMPLATEEX

            MSGBOXPARAMS

         Dialog caseta de mesaje

            DM_GETDEFID

            DM_REPOSITION

            DM_SETDEFID

            WM_CTLCOLORDLG

            WM_CTLCOLORMSGBOX

            WM_ENTERIDLE

            WM_GETDLGCODE

            WM_INITDIALOG

            WM_NEXTDLGCTL

   Mesaje și cozile de mesaje

      Despre mesajele și cozile de mesaje

         Mesajele Windows

         Mesaj circuit

            Mesaje din coada de așteptare

            Nonqueued mesaje

         Mesaj de manipulare

            Mesaj bucla

            Fereastra procedur

         Înregistrare ?i trimiterea de mesaje

         Tipuri de mesaje

            Mesaje definite de sistem

            Mesaje definite de aplicare

         Mesaj de filtrare

         Mesaj blocajelor

      Utilizând mesaje și cozile de mesaje

         Crearea o bucl?de mesaj

         Examinarea o coad?de mesaje

         Un mesaj

         Trimiterea unui mesaj

      Mesaje și mesaj cozile de referin?

         Mesaje și mesaj cozile funcții

            BroadcastSystemMessage

            DispatchMessage

            GetInputState

            GetMessage

            GetMessageExtraInfo

            GetMessagePos

            GetMessageTime

            GetQueueStatus

            InSendMessage

            InSendMessageEx

            PeekMessage

            PostAppMessage

            PostMessage

            PostQuitMessage

            PostThreadMessage

            RegisterWindowMessage

            ReplyMessage

            SendAsyncProc

            SendMessage

            SendMessageCallback

            SendMessageTimeout

            SendNotifyMessage

            SetMessageExtraInfo

            SetMessageQueue

            TranslateMessage

            WaitMessage

         Mesaj și structurile de mesaj de coad

            MSG

         Mesaje și mesaj cozile de mesaje

            WM_APP

            WM_USER

   Multiple Document Interface

      Despre interfața Multiple Document

         Cadru, Client, și copilul Windows

         Crearea fereastra copil

         Activare fereastra copil

         Multiple Document meniuri

         Acceleratoare

         Dimensiunea ferestrei copil și aranjament

         Pictograma titlul Windows

         Copil fereastra date

            Datele în structura fereastra

            Mai multe proprietăți fereastra Document

      Utilizând interfața de Multiple Document

         Înregistrarea copilului și cadru fereastra clase

         Crearea de cadru și copil Windows

         Scris la bucla principal?de mesaj

         Scris cadru fereastra procedura

         Scris procedura fereastra copil

         Crearea o fereastr?de copil

      Multiple Document Interface de referință

         MDI funcții

            CreateMDIWindow

            DefFrameProc

            DefMDIChildProc

            TranslateMDISysAccel

         Multiple Document Interface structuri

            MDICREATESTRUCT

         MDI mesaje

            WM_MDIACTIVATE

            WM_MDICASCADE

            WM_MDICREATE

            WM_MDIDESTROY

            WM_MDIGETACTIVE

            WM_MDIICONARRANGE

            WM_MDIMAXIMIZE

            WM_MDINEXT

            WM_MDIREFRESHMENU

            WM_MDIRESTORE

            WM_MDISETMENU

            WM_MDITILE

   Fereastra clase

      Despre fereastra clase

         Tipuri de fereastra clase

            Sistemul Global de clase

            Aplicarea global?clase

            Aplicarea local?clase

         Cum sistemul localizeaz?o clas?de Ferestre

         O clas?de fereastra trecere în evidență

         Elemente dintr-o clas?de fereastra

            Numele clasei

            Fereastra-procedura adresa

            Mâner exemplu

            Clasa cursorul

            Clasa icoane

            Clasa fundal pensul

            Meniu pentru clasa

            Clasa stiluri

            Memorie suplimentar de clas

            Memorie suplimentar fereastra

      Utilizând fereastra clase

      Fereastra clasa de referin?

         Fereastra clasa funcții

            GetClassInfo

            GetClassInfoEx

            GetClassLong

            GetClassName

            GetClassWord

            GetWindowLong

            GetWindowWord

            RegisterClass

            RegisterClassEx

            SetClassLong

            SetClassWord

            SetWindowLong

            SetWindowWord

            UnregisterClass

         Fereastra clasa structuri

            WNDCLASS

            WNDCLASSEX

   Fereastra procedurile

      Despre procedurile fereastra

         Structura unei proceduri fereastra

         Implicit fereastra procedur

         Fereastra procedur?Subclassing

            Instanță Subclassing

            Global Subclassing

         Fereastra procedura Superclassing

      Fereastra metode

         Proiectarea o procedur?fereastra

         Asocierea unei proceduri fereastra cu o clas?de Ferestre

         Subclassing o fereastr

      Fereastra procedura de referin?

         Fereastra procedur?funcții

            CallWindowProc

            DefWindowProc

            WindowProc

   Fereastra Proprietăți

      Despre fereastra Proprietăți

         Avantajele de a folosi fereastra Proprietăți

         Fereastra Proprietăți asociere

         În fereastra Proprietăți

      Utilizând fereastra Proprietăți

         Adăugarea o proprietate fereastra

         Regăsirea o proprietate fereastra

         Cota fereastra Proprietăți pentru o fereastr?dat

         Ștergerea o proprietate fereastra

      Fereastra Proprietăți referin?

         Fereastra Proprietăți funcții

            EnumProps

            EnumPropsEx

            GetProp

            PropEnumProc

            PropEnumProcEx

            RemoveProp

            SetProp

   Windows

      Despre Windows

         Fereastra desktop

         Aplicarea Windows

            Componente de o fereastra aplicației

            Controale, casete de Dialog și casetele de mesaj

         Ordinea Z

         Fereastra Creare

            Fereastra atribute

            Fereastra mânere

            Crearea fereastra principal

            Fereastra-crearea mesaje

            Cererile de multithread

         General fereastra stiluri

            Fereastra suprapus

            Fereastra pop-up

            Fereastra copil

            Fereastra mesaj-numai

            Chenar fereastr

            Nonclient-zona componente

            Stat inițial

            Mam?și copil stiluri

            Stiluri extins

         Fereastra Relații

            Deținute în Windows

            Windows cu handicap

            Prim plan și de fundal Windows

         Stat Arat

            Fereastra activ

            Fereastra vizibilitate

            Ferestrele minimizate, maximizat? și restaurat

         Fereastra dimensiunea și poziția

            Dimensiunea ferestrei

            Poziția ferestrei

            Implicit dimensiunea și poziția

            Dimensiunea de urmărire

            Comenzi de sistem

            Dimensiunea și poziția funcții

            Dimensiunea și poziția mesaje

         Fereastra animație

         Fereastra distrugere

      Utilizând Windows

         Crearea o fereastra principal

         Crearea, se enumer?și dimensionarea copil Windows

         Distruge o fereastr

      Fereastra de referin?

         Fereastra Funcții

            AdjustWindowRect

            AdjustWindowRectEx

            AnimateWindow

            AnyPopup

            ArrangeIconicWindows

            BeginDeferWindowPos

            BringWindowToTop

            CascadeWindows

            ChildWindowFromPoint

            ChildWindowFromPointEx

            CloseWindow

            CreateWindow

            CreateWindowEx

            DeferWindowPos

            DestroyWindow

            EndDeferWindowPos

            EnumChildProc

            EnumChildWindows

            EnumTaskWindows

            EnumThreadWindows

            EnumThreadWndProc

            EnumWindows

            EnumWindowsProc

            FindWindow

            FindWindowEx

            GetClientRect

            GetDesktopWindow

            GetForegroundWindow

            GetLastActivePopup

            GetNextWindow

            GetParent

            GetSysModalWindow

            GetTopWindow

            GetWindow

            GetWindowPlacement

            GetWindowRect

            GetWindowTask

            GetWindowText

            GetWindowTextLength

            GetWindowThreadProcessId

            IsChild

            IsIconic

            IsWindow

            IsWindowUnicode

            IsWindowVisible

            IsZoomed

            MoveWindow

            OpenIcon

            SetForegroundWindow

            SetParent

            SetSysModalWindow

            SetWindowPlacement

            SetWindowPos

            SetWindowText

            ShowOwnedPopups

            ShowWindow

            ShowWindowAsync

            TileWindows

            WindowFromPoint

            WinMain

         Fereastra structuri

            CLIENTCREATESTRUCT

            CREATESTRUCT

            MINMAXINFO

            NCCALCSIZE_PARAMS

            STYLESTRUCT

            WINDOWPLACEMENT

            WINDOWPOS

         Fereastra mesaje

            WM_ACTIVATEAPP

            WM_CANCELMODE

            WM_CHILDACTIVATE

            WM_CLOSE

            WM_COMPACTING

            WM_CREATE

            WM_DESTROY

            WM_ENABLE

            WM_ENTERSIZEMOVE

            WM_EXITSIZEMOVE

            WM_GETICON

            WM_GETMINMAXINFO

            WM_GETTEXT

            WM_GETTEXTLENGTH

            WM_INPUTLANGCHANGE

            WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST

            WM_MOVE

            WM_MOVING

            WM_NCACTIVATE

            WM_NCCALCSIZE

            WM_NCCREATE

            WM_NCDESTROY

            WM_PARENTNOTIFY

            WM_QUERYDRAGICON

            WM_QUERYOPEN

            WM_QUIT

            WM_SETICON

            WM_SETTEXT

            WM_SETTINGCHANGE

            WM_SHOWWINDOW

            WM_SIZE

            WM_SIZING

            WM_STYLECHANGED

            WM_STYLECHANGING

            WM_USERCHANGED

            WM_WINDOWPOSCHANGED

            WM_WINDOWPOSCHANGING

            WM_WININICHANGE

         Fereastra macrocomenzi

            GET_X_LPARAM

            GET_Y_LPARAM

            HIBYTE

            HIWORD

            LOBYTE

            LOWORD

            MAKELONG

            MAKELPARAM

            MAKELRESULT

            MAKEWORD

            MAKEWPARAM