Meniu pentru clasa

Un meniu pentru clasa definește meniul implicit să fie folosit de windows în clasa dacă nu explicit meniul este dat atunci când ferestrele sunt create. Un meniu este o listă de comenzi din care un utilizator poate alege acțiuni de aplicare să efectueze.

Aveți posibilitatea să asociați un meniu o clasă prin setarea membru lpszMenuName din structura WNDCLASSEX la adresa un șir null-terminated care specifică numele de resurse a meniului. Meniul se presupune a fi o resursă în aplicarea dată. Sistem încarcă automat meniu atunci când este necesar. Dacă resursa meniul este identificat de un întreg și nu de un nume, aplicarea puteți seta membru lpszMenuName pentru că întreg prin aplicarea macrocomanda MAKEINTRESOURCE înainte de atribuirea valorii.

Sistemul nu are nevoie de un meniu pentru clasa. În cazul în care o cerere stabilește membru lpszMenuName din structura WNDCLASSEX la nul, windows în clasa au nici o barele de meniuri. Chiar dacă este dat nici un meniu pentru clasa, cererea poate defini încă o bară de meniu pentru o fereastră când creează fereastra.

Dacă un meniu este dat pentru o clasă și o fereastră de copil din clasa respectivă este creat, meniul este ignorată. Pentru mai multe informații, consultați meniuri.

Index