Menüler hakkında

Bir menü , menü öğelerininlistesidir. Bir menü öğesini tıklatarak bir alt menü açılır veya bir komutu gerçekleştirmek uygulamanın neden olur. Aşağıdaki bölümlerde menüler çeşitli yönlerini ele alınmıştır.

Index