Menü çubuklarını ve menüleri

Menü hiyerarşik olarak düzenlenmiştir. Hiyerarşinin en üst düzeyde menü çubuğundaise; menülerin açılır menü çubuğu ve alt seviyelerde alt menülerivardır. Bir menü çubuğu bazen bir üst düzey menüdenir ve menüleri ve alt menüleri olarak da bilinen açılır menüler vardır.

Bir menüde bir komutu yürütür veya bir alt menüyü açma. Bir komutu taşıyan bir öğeyi bir komut madde ya da bir komut denir.

Bir öğeyi menü çubuğunda hemen hemen her zaman bir menü açar. Menü çubukları nadiren komut öğeleri içerir. Menü çubuğundan açılır menü, menü çubuğundan damla ve bazen bir açılır menüdenir. Bir açılır menü görüntülendiğinde, menü çubuğuna eklenir. Bir açılır menü açılır menü çubuğundaki bir menü öğesi bir menü adı olarak da adlandırılır.

Bir menü çubuğu menü adları Ana Kategoriler uygulama sağlayan komut temsil eder. Menü adı genellikle menü çubuğundan seçerek menü öğelerinin belirli bir kategorideki komutların karşılık gelen menüyü açar. Örneğin, bir menü çubuğu Dosya menüsü içerebilir, kullanıcı tarafından tıklatıldığında ad öyle aynı derecede Yeni, ve Kaydet menü öğeleri içeren bir menü etkinleştirir.

Yalnızca bir çakışan ya da pop-up penceresi, bir menü çubuğu içerebilir; alt pencere birini içeremez. Pencere başlık çubuğu yoksa, Sistem menü çubuğunun hemen altında konumlandırır. Bir menü çubuğu her zaman görünür durumdadır. Kullanıcı etkinleştirir bir menü öğesi seçinceye kadar alt menü ancak görünür değil. Örtüşen ve pop-up windows hakkında daha fazla bilgi için bkz: Genel pencere biçemleri.

Her menü sahibi pencere olması gerekir. Kullanıcı menüyü seçer veya menüden bir öğe seçer sistem iletileri bir menünün sahibi penceresine gönderir. Bu iletiler İleti kullanılan menüler ile açıklanan.

Index