Genel pencere biçemleri

Genel pencere ve sınıf özel pencere stilleri vardır. Genel windows stilleri ws_ önekiyle başlayan sabitler gösterilir; windows, ana windows, iletişim kutuları ve alt pencereleri gibi farklı türlerde formu veya işleci ile birleştirilebilir. Sınıf özel pencere stilleri görünümünü tanımlamak ve gibi önceden tanımlanmış denetim sınıflarına ait olan pencerelerin davranışını düzenleme denetimleri ve liste kutuları.

Bir uygulama, windows oluştururken pencere stilleri genellikle ayarlar. O da SetWindowLong işlevini kullanarak bir pencere oluşturduktan sonra stiller ayarlayabilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:

Index