Yalnızca ileti penceresi

[Bu ön belgeleme ve değiştirmek için bir konu değildir.]

Windows NT 5.0 ve sonraki sürümleri

Yalnızca ileti penceresinin ileti göndermek ve almak sağlar. O görünmeyen hiçbir z sırası vardır numaralandırılamıyor ve yayın iletileri almaz. Pencere sadece mesaj gönderir.

Yalnızca ileti penceresi oluşturmak için CreateWindowEx işlevi hWndParent parametresinde hwnd_message sabit veya varolan yalnızca ileti penceresini bir işleç belirtin. Ayrıca varolan penceresini yalnızca ileti penceresine SetParent işlevi hWndNewParent parametresinde hwnd_message belirterek değiştirebilirsiniz.

Yalnızca iletiyi windows bulmak için FindWindowEx işlevi hwndParent parametresinde hwnd_message belirtin. Hem hwndParent hem de hwndChildAfter parametreleri null ise ayrıca FindWindowEx yalnızca ileti windows yanı sıra üst düzey pencereleri arar.

Index