Nonclient-alan bileşenleri

Pencere nonclient alanını içeren bir başlık çubuğu, pencere menüsü, en aza indirmek ve düğmeler, boyutlandırma sınır ve yatay ve dikey kaydırma çubukları. Bir uygulama bir pencere bir veya daha bu bileşenleri ile CreateWindowEx fonksiyonu aşağıdaki stiller belirterek oluşturabilirsiniz.

Stil Açıklama
WS_CAPTION (ws_border stili içerir) başlık çubuğu olan bir pencere oluşturur.
WS_HSCROLL Bir yatay kaydırma çubuğu olan bir pencere oluşturur.
WS_MAXIMIZEBOX Ekranı Kapla düğmesi olan bir pencere oluşturur. ws_ex_contexthelp tarzı ile birleştirilemez.
WS_MINIMIZEBOX Simge durumuna Küçült düğmesini içeren bir pencere oluşturur. ws_ex_contexthelp tarzı ile birleştirilemez.
WS_SYSMENU Başlık çubuğunu pencerenin menü içeren bir pencere oluşturur. WS_CAPTION stil de belirtilmelidir.
WS_VSCROLL Dikey bir kaydırma çubuğu olan bir pencere oluşturur.

Index