Üst ve alt stiller

Kırpma ilişki üst pencere ve onun alt pencereleri arasında ve alt pencere ve kardeş pencereleri arasında aşağıdaki stilleri etkiler.

Stil Açıklama
WS_CLIPCHILDREN Ana pencere içinde çizerken Alt windows tarafından işgal alanı dışarıda bırakır. Bu tarz üst pencere oluştururken kullanmak.
WS_CLIPSIBLINGS Küçük çocuk windows birbirlerine göre; başka bir deyişle, belirli alt pencere aldığında bir WM_PAINT mesaj, WS_CLIPSIBLINGS tarzı klipler tüm diğer çakışan alt pencereleri bölgenin güncelleştirilmesi için alt penceresinin dışına. WS_CLIPSIBLINGS belirtilen ve alt pencereleri üst üste, bir alt pencere, bir başka komşu alt pencere istemci alanı içinde çizmek için istemci alanı içinde çizerken, mümkündür.

Index